Onderzoek: op weg naar een oplossing voor MS

Onderzoeksprojecten

MS is nog niet te genezen. Basaal wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om tot een oplossing voor MS te komen.

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken om tot op het kleinste niveau te zoeken naar de oorzaak van MS. Daarnaast is basaal onderzoek belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor de verschillende vormen van MS. Naast basaal onderzoek ondersteunt Stichting MS Research ook klinisch onderzoek. In dit patiëntgericht onderzoek staan het ziekteverloop en de kwaliteit van leven bij mensen met MS centraal.

Alleen projecten met een hoge relevantie voor MS en van hoogstaande kwaliteit ontvangen een subsidie van de Stichting. Daarom worden alle onderzoeksprojecten zorgvuldig beoordeeld en gevolgd door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van experts uit specifieke onderzoeksgebieden.

MS-centra

Professionals met verschillende expertises zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar MS. In gespecialiseerde MS-centra bundelen experts op het gebied van o.a. onderzoek, diagnose, zorg en revalidatie hun krachten. Door deze nauwe samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis over MS. Stichting MS Research erkent het belang van deze centra en geeft financiële steun aan VUmc MS Centrum AmsterdamErasMS en MS Centrum Noord Nederland en de MS-Hersenbank. Deze centra behoren wereldwijd tot de top van het MS-onderzoek.

Meer weten over onderzoek naar MS? Bezoek onze website voor informatie over lopende onderzoeksprojecten.