De tijd gaat snel

“Een terugblik gevolgd door een vooruitblik met ambitie …”

Elke dag zijn we als organisatie druk om de diverse activiteiten waar we voor staan vorm te geven. Primair ligt de focus daarbij op wetenschappelijk onderzoek. Maar ook goede zorg en informatievoorziening zijn belangrijke doelen waar wij aan werken.

Momenteel bereiden we de “Mei MS-maand” voor. De extra aandacht in die maand voor leven met MS, moet leiden tot meer fondsen voor onderzoek. Kortom, het jaar 2019 draait volop en onze voorjaarsronde met veelbelovende subsidieaanvragen heeft zojuist plaats gevonden.

Het jaar 2018 lijkt al weer lang geleden, maar dat is het natuurlijk niet. Het is belangrijk jaarlijks goed te analyseren en te verantwoorden wat wij hebben kunnen doen, dankzij de giften van onze donateurs. En vervolgens deze informatie te delen met onze achterban.

Kortgezegd: Waar is uw euro aan besteed en hoe hebben wij dat gedaan? In de 38 jaar dat wij bestaan is bijna € 65 miljoen aan onderzoeksprojecten besteed. Dat zijn maar liefst 357 programma’s en projecten. In 2018 konden we dankzij alle giften € 3,2 miljoen aan 22 onderzoeksprojecten besteden.

Indrukwekkende cijfers, maar wat is er inhoudelijk bereikt? Het antwoord is daadwerkelijke vooruitgang en ontwikkeling op het gebied van kennis ten aanzien van mechanismen van de ziekte; beschikbare medicatie voor verschillende fases van de ziekte en toegankelijke multidisciplinaire zorg op maat.

De totale impact van ons werk omvat uiteraard veel meer. Dit alles staat beschreven in ons jaarverslag 2018. Het volledige exemplaar met zowel de resultaten van 38 jaar onderzoek, als de resultaten van het afgelopen jaar kunt u vanaf 1 mei online lezen op msresearch.nl/verslagen of opvragen via administratie@msresearch.nl of 071 5 600 503. De link naar de verkorte versie vindt u hiernaast.

Misschien heeft u nog vragen, of suggesties. Laat ze ons gerust weten.

Kiss Goodbye to MS! Op weg naar een betere toekomst voor mensen met MS, een meer dan hoopvolle vooruitblik.

Een steentje bijdragen? Doneer of start een actie via KissGoodbyeToMS.nl

Dorinda Roos

Directeur Stichting MS Research