Disclaimer

De Stichting MS Research heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de websites waarnaar verwezen wordt. De informatie op deze website is van algemene aard en is niet bedoeld voor medische diagnose en behandeling. Voor persoonlijke en medische vragen dient u altijd uw behandelend arts te raadplegen.

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting MS Research KvK 41201360.
De Stichting respecteert de privacy van al haar begunstigers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door derden verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe websites die via een link met de website van de Stiching benaderbaar zijn. U kunt het privacybeleid van de externe websites raadplegen door hun privacyverklaringen in te zien.

Verwerking van persoonsgegevens door onze Stichting

Als iemand zich aanmeldt als begunstiger van onze Stichting vragen wij om verstrekking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden geregistreerd in onze database en worden geraadpleegd om de betrokkenen te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten.

Indien men zich ingeschreven heeft voor de digitale nieuwsbrief kunnen gegevens ook gebruikt worden om informatie te verstrekken over evenementen, producten en diensten van derden die het onderwerp van onze stichting betreffen. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief kan elk moment plaatsvinden via de digitale nieuwsbrief (unsubscribe) of via het sturen van een mail naar administratie@msresearch.nl.

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stichting. De Stichting verstrekt nooit gegevens aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak. Hiertoe dient de persoon in kwestie toestemming te geven voor verstrekking.

Men heeft altijd de mogelijkheid eigen persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Dit kan door het sturen van een schriftelijk verzoek naar administratie@msresearch.nl. De inzageprocedure kan worden opgevraagd bij administratie@msresearch.nl

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de database zijn opgenomen en gebruikt.