Meer over multiple sclerose

Jeroen-GeurtsMultiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Het centrale zenuwstelsel kan bepaalde signalen niet goed verwerken, doordat de isolatielaag (de myeline) rondom de zenuwbanen is aangetast. Een aantal lichaamsfuncties kan hierdoor niet meer of niet meer optimaal werken. In Nederland lijdt 1 op de 1000 mensen aan MS. In Europa 240.000 en wereldwijd 2,5 miljoen. MS treft vooral jonge mensen (20-40 jaar) in de bloei van hun leven.

Onderzoek hard nodig
Inge

Dr. Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank

Het stellen van de diagnose is een zeer complexe zaak. De symptomen zijn vaak verschillend en vaag. MS treft vooral jonge mensen in de bloei van hun leven en is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Omdat er nog geen medicijn is tegen deze wrede ziekte, is onderzoek hard nodig. De Stichting MS Research uit Voorschoten stimuleert en financiert onderzoek naar multiple sclerose. Haar doelstelling is het opsporen van de oorzaken van MS en het ontwikkelen van effectieve behandelwijzen. Ook informeert de Stichting over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS.

Word donateur